Serveri i ruteri su postali nezaobilazan deo svake kompanije. U zavisnosti od vaših potreba, zahteva i mogućnosti, od nas ćete dobiti preporuku u vezi kupovine servera bez obzira da li će biti instaliran u lokalu ili u na nekom od cloud rešenja i / ili rutera baziranih na Linux platformi kao i kompletnu uslugu vezanu za instalaciju, konfigurisanje i održavanje.

 

Serveri

VPN server

VPN server služi ako imate kompaniju na više lokacija u istom ili drugim gradovima, a potrebno vam je da ih povežete da se vide kao da su na istoj mreži u lokalu.

File server

File server je namenjen pre svega da se korisnicima u lokalnoj mreži omogući istovremeni pristup zajedničkim fajlovima i aplikacijama.

DHCP server

DHCP server služi da računarima i drugim uređajima na mreži automatski dodeli ip adrese i ostala mrežna podešavanja. Zbog svoje minimalne sistemske zahtevnosti može biti podignut na svim današnjim ruterima uključujući i rutere koji se dobijaju od internet provajdera.

Mail server

Mail server je zadužen je za primanje i isporuku elektronske pošte. Kompanije se obično odlučuju za svoj server zbog potpune kontrole istog.

Web server

Web server je namenjen kao što mu ime kaže za web sajtove. Zahtev za samostalnim web serverom imaju kompanije kojima posao zavisi od istog, sajt ima veliku posećenost i zbog sigurnosti.

FTP server

FTP server kao protokol je najčešće korišćen za prenos fajlova između udaljenih računara. Postao je obavezan deo svakog web servera.

Ruteri

MikroTik Router

MikroTik RouterOS je derivat Linux-a i može biti instaliran na PC računarima, a može se kupiti i specijalna Mikrotik RouterBoard ploča. Zbog svoje niske cene i velikih mogućnosti koristi se od malih mreža pa do profesionalnih mreža koje koriste Internet provajderi.

ADSL / Cable / WiFi router

To su ruteri koji se dobijaju od Internet provajdera i koji služi da poveže malu kućnu ili kancelarijsku mrežu sa Internetom. U kompanijama se koristi kao most između Interneta i firewall rutera.

Mobile router

Ovu vrstu rutera daju mobilni provajderi za pristup internetu preko njihove 3G / 4G mreže. Imaju ograničen protok po punoj brzini i neograničen po smanjenoj i brzina interneta koju daju zavisi od lokacije.

Ruteri čemu služe

Ruteri su gotovo nezaobilazan deo svake računarske mreže. Ruter je mali računar koji ima firewall u sebi, radi na Linux platformi i ima minimum dva mrežna priključka. Mi vršimo kompletnu uslugu vezanu za konfigurisanje svih tipova rutera od otvaranja portova za neki servis u vašoj lokalnoj mreži ili za pristup vašem video nadzoru sa interneta, do blokiranja neželjenog sadržaja. Postavlja se kao podrazumevani izlaz sa mreže i služi da prevodi adrese i portove, da dozvoli ili blokira određene uređaje, blokira ili im ograniči saobraćaj ili određeni protokol.

Napomena

Kad su u pitanju serveri i ruteri od jačine konfiguracije istog zavisi jel se može podići jedan ili više servisa, za neke vam je potrebna statička javna ip adresa koja se dobija slanjem zahteva Internet provajderu.