Računarske mreže ostvaruju komunikaciju između računara ili drugih uređaja u mreži uz pomoć posebnog hardvera i softvera, a koji su međusobno povezani kablovima (ethernet) ili bežično (WiFi). Mi vršimo kompletnu uslugu vezanu za projektovanje, izgradnju i implementaciju svih vrsta računarskih mrežnih sistema.

 

Šta tačno

Projektovanje

Na osnovu Vaših potreba i zahteva i u saradnji sa vama, ponudićemo vam najbolje i najefikasnije rešenje koje će u potpunosti odgovarati vašem zahtevu.

Izgradnja

Nakon urađenog projekta i u skladu sa Vašim potrebama vršimo instalaciju pasivne i aktivne mrežne opreme.

Implementacija

Nakon izgrađene infrastrukture i testiranja pasivnih komponenti oprema se pušta u produkciju. Implementacija podrazumeva uspešno sprovođenje svih aktivnosti definisanih u okviru projektne dokumentacije.

 - Pasivna mrežna oprema je nezaobilazan deo svake računarske mreže i ona spada u najniži sloj. U pasivnu mrežnu opremu spadaju: nazidne i uzidne utičnice, moduli, kablovi, peč paneli, konektori, rek ormani, kanalice i sve ostale komponente koje pripadaju pasivnoj mrežnoj opremi.

 - Aktivna mrežna oprema predstavlja osnovu komunikacije svake računarske mreže. To su uređaji koji upravljaju saobraćajem na mreži. U aktivnu mrežnu opremu spadaju svičevi i ruteri koji usmeravaju promet i serveri koji stvaraju promet.

Cenovnik

Naziv usluge Cena
Umrežavanje po računaru (po liniji) 2000 din.
Postavljanje rack ormana 1500 din.
Kabliranje patch panela 2500 din.
Postavljanje instalacije za internet (po m) 150 din.

 

Umrežavanje po računaru (po liniji) podrazumeva montiranje utičnice, pečovanje modula, krimpovanje konektora, bušenje zidova, postavljanje kanalica i provlačenja kabla sve do switcha, patch panela ili računara sa kojim treba da se poveže bez obzira na udaljenost lokacija.

Napomena

U cenu usluga ne ulaze potrebni konektori, kabl, utičnice i sve neophodno za izgradnju računarske mreže.