Našao sam malo slobodnog vremena pa sam napravio ličnu prezentaciju u Notepad++ :-) To je jedan običan HTML fajl sa 74 linije koda, gde sam CSS integrisao u sam fajl kao i deo Google Analytics koda da bih pratio posećenost. Da bi u footer-u za copyrights automatski prebacivao godinu, morao sam izvesti jedan mali hak. Umesto godine sam upisao deo PHP koda, a da bi server znao da ga ima i da bi ga pročitao pošto se fajl završava sa .html umesto .php, u .htaccess sam dodao neophodnu liniju koda. Pored pomenutog .htaccess fajla u root direktorijum sajta sam dodao još: favicon.ico, robots.txt i sitemap.xml za koji će možda neki reći da je nepotreban, ali što ne škodi, koristi. Sajt se nalazi na ovom linku.