Ideja da se pokrene "Lovric Solutions" rodjena je 2018. godine sa jasnom vizijom o poslovnom planu. Usluge koje nudimo su postavljanje video nadzora, izrada web sajtova, instalacija servera i rutera i izgradnja računarskih mreža.

Trenutno rade dva radnika dok se po potrebi angažuje potrebno ljudstvo, ali sama ideja i cilj osnivača je da se konstantno širimo proporcionalno povećanjem obima posla i u skladu sa vizijom u šta planiramo da izrastemo.

Naš rad se zasniva na uzajamnom poverenju što smatramo da je ključ za uspeh. Timski rad stvara okruženje da daje svakom pojedincu priliku da pokaže svoj maksimum, dok stalno usavršavanje i prihvatanje novih tehnologija nas čini dobrim poslovnim partnerom.

Dugogodišnje iskustvo osnivača u informacionim tehnologijama, a stečeno praksom i radom u drugim i za druge kompanije, čini da najbolja rešenja stečena iskustvom prenese kroz naše usluge sa garancijom kvaliteta do naših klijenata na obostrano zadovoljstvo.